Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

9513 d2c5 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaBlueBerryyy BlueBerryyy
blahblahblahblah
9372 02a9 390
blahblahblahblah
Bolało, bo schemat znów się powtórzył. Schemat, który jak sądziłam, zdołam przełamać.
— Jane Green "Prosto z mostu"
blahblahblahblah
6712 5c74 390
sztuczne fiołki <3
blahblahblahblah
8854 7e37 390
blahblahblahblah
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viastarryeyed starryeyed
0669 ac0b 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viastarryeyed starryeyed
9812 395d 390

rafsimon:

Zdzisław Beksiński ph, the 50’s. Model - his wife, Zofia

Reposted fromink ink vialucywithdiamonds lucywithdiamonds
blahblahblahblah
6847 e15c 390
Reposted fromnfading nfading vialucywithdiamonds lucywithdiamonds
blahblahblahblah
blahblahblahblah
4502 7793 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaposterestante posterestante
blahblahblahblah
7997 7ac3 390
Reposted frommisza misza viabergmal bergmal
blahblahblahblah
7950 01a2 390
The Longest Ride (2015)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaAmericanlover Americanlover
blahblahblahblah
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
blahblahblahblah
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viapeluda peluda
blahblahblahblah
7634 d317 390
blahblahblahblah
- Kochałam wtedy.
- Milczałaś wtedy. Gdybyś powiedziała choć jedno słowo, wszystko byłoby inaczej.
— Marek Hłasko
blahblahblahblah
8782 a738 390
Reposted frommisza misza viaBlueBerryyy BlueBerryyy
blahblahblahblah
Chodź, połóż się obok, zresztą, po co się kochać, chcę cię rozebrać do naga, patrzeć na twoje piersi i biodra, jak skóra napina się na kostkach, jak bieleje ci i czerwienieje na zmianę splot słoneczny. Zresztą, chodź się kochać.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromoutcat outcat viaBlueBerryyy BlueBerryyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...